Ljubav, Sudbina, Buducnost,, Ljubavna kletva, ljubavno prokletstvo, ljubavni urok, povratak stare ljubavi, ljubav u braku, brak i ljubav,buducnost u braku, buducnost u ljubavi, Prorok, Mag, Medium Zec Ljubica

Urok u ljubavi

Urok u ljubavi

Mnoge kulture širom sveta veruju da putem naših misli ili putem zavidnog pogleda, osoba može da naškodi drugoj osobi tako što će da prouzrokuje bolest, povredu ili čak smrt. Za ovu pojavu ima mnogo različitih naziva, a mi ćemo u ovom članku koristiti naziv „urok“.

U seriji članaka o uroku, objašnjavamo šta je urok, kako možemo biti pogođeni njime, koje simptome tadadoživljavamo i šta možemo da učinimo kako bi ga otklonili.Urok

x

 Urok u ljubavi..Šta je urok?

Urok je naziv koji se koristi da opiše proces tokom koga osobu pogađaju rađa-tama vibracijama druge osobe. Druga osoba nas može ureći namerno ili nenamerno.

U današnjem kompetitivnom i materijalističkom svetu većina ljudi ima lične defekte i poroke kao što su ljubomora, mržnja, glad za publicitetom itd. Rađa-tama vibracije koje se stvaraju iz takvih poroka imaju na nas duhovno ometajući efekat. To je ono što nazivamo pogođenost urokom. Ometanja koja nastaju zbog toga što smo pod uticajem ili obuzeti negativnim energijama  je takođe vid pogođenosti urokom.

Mnogi ljudi smatraju da je urok čista praznoverica i fenomen za koji nema racionalnih objašnjenja, oni ne mogu da prepoznaju ili shvate kako različiti aspekti duhovne dimenzije utiču na ljude. Naše istraživanje o različitim metodima za otklanjanje uroka, otkriva da su osobe na kojima su primenje metode za otklanjanje uroka osetile trenutno olakšanje i razni problemi koji su ih mučili, a koji se nisu mogli da budu otklonjeni konvencionalnim sredstvima, su otklonjeni.

 Ko ili šta sve može biti pogođeno urokom?

Urok se može baciti na bilo koga i na bilo šta. To uključuje osobe, životinje, biljke, kao i nežive stvari.

Ako osobam ima "bacen" urok za ljuba, ona ne moze da uziva u ljubavi prema partneru, ima mnogo problema u ljubavi i svom braku, tesko nalazi partnera , i veoma pati u svojo ljubavi bez obzira na godine.

 Kako neko biva pogođen urokom?

Tragalac sa visoko razvijenim šestim čulom, zasnovan na znanju duhovne dimenzije koji prikazuje suptilni efekat koji ima bacanje uroka. Crtež zasnovan na znanju duhovne dimenzije prikazuje njeno opažanje suptilnog procesa koji se dešava kada jedna osoba baci urok na drugu.

Talasi želja (žudnji) koji nastaju u jednoj osobi vezano za drugu osobu, usmeravaju se i prenose do druge osobe i na nju se baca urok. Sa suptilne slike možemo videti da tok energije koji se prenosi na drugu osobu ima najvišerađa-tame i da utiče na fizičko telo (štuladeha), vitalno telo (prana-deha), mentalno telo (manodeha) i kauzalno telo (karandeha). To stvara ometajući suptilni omotač oko osobe i kao posledicu osoba oseća ometanje.

U nastavku su dati neki primeri pobuda za bacanje uroka.

Putem misli ispunjenih žudnjama

Ponekad kad ljudi vide nasmejano i zdravo dete i nesvesno imaju neke misli ispunjene željama-zavišću. Pošto u tim mislima ima najviše rađa-tame, takve misli jako ometaju dete, jer je suptilno telo deteta veoma osetljivo.

Drugi primer je kad žena nosi provokativnu odeću. Osobe suprotnog pola mogu prema njoj imati misli ispunjene žudnjama. Kad se takve misli stvore u umu, one povećavaju rađa-tamu u osobi koja ima žudnje i pogađaju dotičnu žensku osobu i ostale u okolini.

4.2 Putem misli ispunjenih zavišću

U nekim situacijama, osoba ili negativna energija dobije loše misli o osobi, životinji ili predmetu ili zavidi nekoj osobi na uspehu. Negativne vibracije koje se time stvaraju utiču na osobu, životinju, predmet u vezi kojih su stvorene.

Oslobodjenje od uroka je zastupljeno kod velikog broja osoba koje su osetile ovakve smetnje, poremecaje i nenormalna desavanja.

Postoje osobe koje mogu da vas osobe koje mogu da vas oslobode takvih radnji, takvih uroka.